Świat jest w momencie zmian ekologicznych. Nie pozostają one bez wpływu na postawy społeczne i  ekonomię, wraz z różnymi dziedzinami przemysłu, w tym turystykę. Na fali zwiększających się średnich temperatur, nagłych zwrotów pogody, topiących się lodowców, ginących gatunków zwierząt – zwiększa się świadomość ludzi odnośnie zagrożeń płynących z emisji CO2, zanieczyszczenia środowiska plastikiem, braku segregacji śmieci.

Ludzie z całego świata coraz chętniej działają na rzecz Ziemi. Grupy ekologiczne, ale też i pojedyncze osoby, całe rodziny oraz szkoły podejmują cleanupchallenge – sprzątanie zaśmieconych miejsc w swojej okolicy uwieńczone wstawieniem posta ze zdjęciami przed i po wydarzeniu. Wśród sportowców rozwinął się nowy trend plogging – który jest połączeniem joggingu i zbierania śmieci. Na Filipinach ustanowionym prawnie warunkiem zakończenia jakiejkolwiek szkoły jest posadzenie 10-ciu drzew. Jedna z Japońskich wysp opracowała system, w którym 100% śmieci oddaje się do recyklingu. W Nigerii można zapłacić pozbieranymi butelkami plastikowymi za edukację dzieci. O ekologii się mówi.

Wielkie koncerny nie pozostają bierne. Informują o swoich planach zmiany polityki i podejmują działania w kierunku zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Nike korzysta z recyklingowych materiałów w niektórych swoich produktach. Coca Cola do 2030 roku planuje zebrać i poddać recyklingowi opakowania w ilościach odpowiadających liczbie butelek i puszek, które wprowadzi na rynek. Unilever zadeklarował, ze do 2025 roku wszystkie wykorzystywane przez firmę plastikowe opakowania będą zaprojektowane w sposób odpowiedni do ponownego wykorzystania, przetworzenia lub kompostowania.