Ziemia musi być leczona i chroniona. Nie możemy wyciskać jej jak pomarańczy” – mówi Papież Franiciszek w swoim wystąpieniu nagranym dla platformy TED Talk. To już drugi raz, gdy w jego pontyfikat, włączana została ta forma przekazu. Tematem przewodnim były kwestie środowiskowe i pilna potrzeba zmian.

Nie chodzi o wiarę, ale o naukę

W swoim nagraniu Papież Franiciszek zwraca uwagę na kryzysową sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Dane którymi dysponujemy to są fakty naukowe, nie zaś okazywanie dramatyzmu – mówimy o konkretnych osiągnięciach nauki. Mamy więc przed sobą naglące dylematy, na które naprawdę pilnie potrzebujemy znaleźć odpowiedzi. Stoimy przed „wyborem między ignorowaniem sytuacji najbiedniejszych i wykorzystywaniem naszego wspólnego domu – naszej planety, a zaangażowaniem się na każdym poziomie, by przetransformować sposób w jaki działamy”.

Według papieża ekonomia nie powinna być spłaszczana do produkcji i konsumpcji. Ważny jest jej wpływ na ludzi i ich godności. „Nasze sumienie podpowiada, że nie możemy zostać obojętni na cierpienie tych, którzy są w potrzebie ze względu na nierówność ekonomiczną i społeczną.”

Wszyscy jesteśmy powiązani i zależni od siebie i matki Ziemi

Wśród słów odezwy głowa kościoła katolickiego zwraca uwagę na potrzebę współdziałania, na fakt, że to jest sprawa nas wszystkich – bo „przyszłość nie jest budowana w odosobnieniu, ale w społeczeństwie i harmonii. Każdy z nas ma do odegrania ważną rolę w tej podróży. A że czas nagli należy działać dzisiaj. Nie jutro – dzisiaj.”

Papież sugeruje, by wybrać sobie jeden krok na raz, wyobrażać sobie nowe rozwiązania i wdrażać je w życie. Ale nie czekać, bo czas na zmiany jest teraz. Głowa kościoła katolickiego zaprasza do działania wszystkich ludzi wiary, bez względu czy katolików, czy nie, grupy i każdego z osobna, prywatnie i biznesowo, by podejmować wyzwania ekologii integralnej. Tłumacz ją, jako tą, która bierze pod uwagę wielopłaszczyznowe połączenia, w której ludzie są zależni od siebie nawzajem i od matki Ziemi. Należy więc brać pod uwagę wiele perspektyw – ekonomię, technologie, finanse, etykę, nauki społeczne i edukację.

Według papieża Franciszka nasza uwaga powinna skupić się na wodzie i odżywianiu, na zmianie energii i odejściu od paliw kopalnianych oraz na edukacji i dbaniu o nasz wspólny dom.

Inicjatywa Countdown Global Launch

 „Countdown Global Launch, A Call to Action on Climate Change” to cykl wykładów poświęconych tematyce ochrony naszej planety. Wśród osób, które wzięły w nim udział aktywiści klimatyczni, działacze, piosenkarze, naukowcy, artyści, edukatorzy. Swoje wykłady nagrali także Jane Fonda, Al. Gore oraz książę William. Więcej wykładów można obejrzeć na stronach Countdown Ted.